Samen

Ons uitgangspunt is om een duurzame relatie met leveranciers en afnemers te onderhouden, wat resulteert in een meerwaarde
door een effectief samenspel.
Door verder te denken en samen te werken kunnen we onze afnemers ontzorgen, leveren we toegevoegde waarde en behalen
we gezamenlijk een hoger rendement.

Specialist

Folietec heeft zich vanaf de oprichting gefocust op de corebusiness. Daardoor zijn we altijd in staat geweest onszelf en ons
product te blijven innoveren.

Team

Zonder goed team bereik je niets.
Het is onze basis met de juiste mentaliteit, een pro-actieve werkhouding, interne opleiding en voortdurende controle van product
en productieproces.